Editorial Board

Managing Editor:

Agneta Andersson
Uppsala, Sweden
agneta@medicaljournals.se

 

Country Editors:

Denmark

Dr Kristian Kofoed
Gentofte Hospital, Hellerup
kristian.kofoed@regionh.dk

 

Dr Helle Kiellberg Larsen
Bispebjerg Hospital
hellekl@dadlnet.dk

Finland

Dr Nicolas Kluger
Helsinki University Central Hospital
nicolas.kluger@hus.fi

 

Dr Toni Karppinen
Tampere University Hospital, Tampere
toni.karppinen@icloud.com

Iceland

Baldur Tumi Baldursson
Specialist på Hudkliniken Landspitali
Klinisk forskare på Kerecis AB
btb@kerecis.com

 

Dr Bolli Bjarnason
Utlitslaekning ehf, Geislalind 2a
201 Kópavogur
bolli@utlitslaekning.is

Norway

Assoc Prof Petter Gjersvik
Oslo University Hospital
petter.gjersvik@medisin.uio.no

Sweden

Prof Olle Larkö
Sahlgrenska University Hospital
olle.larko@derm.gu.se

 

Prof Lennart Emtestam
Karolinska University Hospital
lennart.emtestam@karolinska.se