Content » Vol 96, Issue 1

Short communication

Anti-laminin-gamma 1 Pemphigoid with Generalized Pustular Psoriasis and Psoriasis Vulgaris

Yu Fujimura, Ken Natsuga, Yohei Hamade, Yukiko Nomura, Yo Kaku, Ryuichi Muramatsu, Hiroshi Shimizu
DOI: 10.2340/00015555-2168

Abstract

Abstract is missing (Short communication)

Significance

Supplementary content

Comments

Not logged in! You need to login/create an account to comment on articles. Click here to login/create an account.